Warunki korzystania


Niniejsza strona (www.testride.pl) jest obsługiwana przez firmę Liberty Corp. 2 Sp. z o.o. w Polsce. Dostęp do tej strony podlega wymienionym poniżej warunkom korzystania ze strony, w brzmieniu obowiązującym w chwili korzystania. Dodatkowo należy zapoznać się z Polityką Prywatności.


1.    Warunki Ogólne

a.    Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter jedynie orientacyjny i są aktualne na dzień ich umieszczenia na tej stronie. Informacje te mogą być niepełne lub skrócone, w szczególności mogą nie obejmować wszystkich opcji dotyczących cen, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów marek, których importerem w Polsce jest Liberty Corp. 2 oraz promocji oferowanych na rynku przez dealerów w chwili korzystania z tej strony przez użytkownika, a także mogą nie obejmować wszystkich warunków finansowania zakupu pojazdów marki Liberty Corp. 2 Niektóre pokazane lub opisane na tej stronie elementy wyposażenia mogą być niedostępne lub dostępne za dodatkową opłatą. Informacje i materiały umieszczone na tej stronie mogą nie być aktualne z powodu zmian, jakie mogły zostać wprowadzone w produktach od chwili umieszczenia danych informacji lub materiałów na stronie. W celu zapoznania się z aktualną ofertą pojazdów marek z Grupy Piaggio i zamówienia pojazdu, należy skontaktować się z wybranym Autoryzowanym Dealerem marek z Grupy Piaggio. Niektóre pokazane na stronie pojazdy mogą być chwilowo niedostępne w ofercie pojazdów demonstracyjnych dealera, o czym dealer powiadomi zapisującego się użytkownika drogą mailową lub telefoniczną.

b.    Podejmowane przez firmę działania mają na celu wytwarzanie najnowocześniejszych produktów i specyfikacji, niemniej jednak niniejsza strona nie powinna być traktowana jako niezawodny przewodnik przedstawiający dostępne produkty i usługi firmy Liberty Corp. 2. Nie stanowi ona także oferty sprzedaży jakiegokolwiek pojazdu. Dystrybutorzy i Dealerzy nie są agentami firmy Liberty Corp. 2 oraz nie są absolutnie upoważnieni do wiązania firmy Liberty Corp. 2 jakimikolwiek wyraźnymi lub domniemanymi zobowiązaniami lub oświadczeniami. Jakakolwiek zamieszczona na niniejszej stronie wzmianka dotycząca szybkości lub osiągów pojazdu nie powinna być traktowana jako zachęta do niebezpiecznej jazdy lub jazdy z prędkością przekraczającą ograniczenia obowiązujące w danym kraju.

c.    Wszystkie dane dotyczące oszczędności paliwa są zgodne z Dyrektywą 93/116/WE. Zostały one obliczone przy wykorzystaniu tego samego cyklu testów, jaki stosowany jest do oficjalnej klasyfikacji emisji spalin. Nie mogą być porównywane z poprzednimi danymi dotyczącymi stałej prędkości jazdy w mieście, są ponadto w większym stopniu reprezentatywne dla rzeczywistego zużycia paliwa na drodze. W warunkach normalnej eksploatacji dane ilustrujące rzeczywiste zużycie paliwa mogą różnić się od danych uzyskanych w trakcie procedury testowej w zależności od techniki jazdy, warunków drogowych i warunków ruchu, czynników środowiskowych oraz stanu pojazdu. Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacji handlowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z dealerem.

2.    Prawa autorskie

a.    Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych, do niniejszej strony i jej zawartości stanowią własność lub przedmiot licencji udzielonej firmie Liberty Corp. 2, lub są wykorzystywane w inny sposób przez firmę Liberty Corp. 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami lub za zgodą posiadacza praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniejszej zgody firmy Liberty Corp. 2 lub posiadacza praw autorskich.

b.    Niedozwolone jest dostosowywanie, zmienianie lub tworzenie jakiegokolwiek z materiałów lub informacji zamieszczonych na niniejszej stronie lub jej wykorzystywanie do innych celów niż wykorzystanie na własny, niekomercyjny użytek. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Firma Liberty Corp. 2 zastrzega sobie prawo do monitorowania materiałów przekazywanych na stronę oraz do edytowania lub odrzucania przekazywanych materiałów.

3.    Odpowiedzialność

a.    Korzystanie z tej strony odbywa się na niniejszych warunkach, które akceptują Państwo poprzez każdorazową wizytę na stronie.

b.    Z zachowaniem Państwa ustawowych praw, niniejsza strona oraz wszystkie informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, znaki logo, linki i ikony oraz inne materiały (bez ograniczeń) są dostarczane zgodnie z zasadą “AS IS” (tak jak jest) oraz “IS AVAILABLE” (jest dostępne) bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oświadczenia.

4.    Znaki handlowe

a.    Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę Liberty Corp. 2 stanowią własność firmy Liberty Corp. 2. Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. Firma Liberty Corp. 2 nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.

5.    Linki zewnętrzne

a.    Liberty Corp. 2 nie przedstawia, nie gwarantuje, nie potwierdza, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zewnętrzne strony, które mogą posiadać linki do tej strony oraz do których linki mogą znajdować się na tej stronie. Żadna strona zewnętrzna, którą odwiedzają Państwo klikając na link znajdujący się na tej stronie, nie podlega kontroli firmy Liberty Corp. 2, a zatem odwiedzają Państwo wspomnianą stronę zewnętrzną wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6.    Odpowiedzialność za oprogramowanie

a.    Oprogramowanie pobrane z niniejszej strony zostało starannie przeskanowane oraz przetestowane na wszystkich etapach produkcji, lecz – jak w przypadku każdego nowego oprogramowania – zalecamy poddanie go kontroli antywirusowej przed jego wykorzystaniem. Zalecamy także utworzenie bieżącej kopii zapasowej dysku twardego przed wykorzystaniem oprogramowania. Podejmowanie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie się przed możliwością występowania wirusów komputerowych należy do odwiedzającego witrynę. Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze sieciowym należy skonsultować się ze swoim administratorem sieci.

7.    Jurysdykcja

a.    Prawem obowiązującym dla niniejszych warunków, zgodnie z którym będą one interpretowane, będzie prawo polskie. Spory z nich wynikające będą podlegały jurysdykcji sądów powszechnych w Polsce.

b.    Jeżeli jakikolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny z powodu przepisów obowiązujących, zostanie on wyłączony i usunięty z danej klauzuli. Wszystkie pozostałe Warunki Użytkowania oraz Warunki będą nadal w pełni obowiązywać oraz nadal będą wiążące i wykonalne. W przypadku nieakceptowania w całości niniejszych Warunków należy natychmiast zaprzestać korzystania z niniejszej strony.

Piaseczno, 11.05.2021