Polityka Cookies


Niniejszym informujemy, że strona www.testride.pl, której właścicielem jest Liberty Corp. Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie, aby ułatwić przeglądanie stron internetowych wszystkim Użytkownikom odwiedzającym Witrynę.

Plik cookie to mały plik, który Witryna przesyła do przeglądarki Użytkownika, gdzie są przechowywane w celu ponownego przesłania do Witryny podczas kolejnej wizyty tego samego Użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane do różnych celów, takich jak: uruchamianie uwierzytelniania komputera, śledzenie sesji, przechowywanie informacji o określonych konfiguracjach użytkowników uzyskujących dostęp do serwera.

Pliki cookies pozwalają Serwisowi zapamiętać dane Użytkownika na czas trwania wizyty lub podczas kolejnych wizyt, umożliwiając Użytkownikowi sprawne przeglądanie stron, zapamiętywanie preferencji Użytkownika oraz umożliwianie Użytkownikowi interakcji z sieciami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google+ , Instagram; oferują również usługi Google Map.

Pliki cookies mogą również służyć do przechowywania danych logowania Użytkownika, a tym samym automatycznie rozpoznawać Użytkownika (dzięki czemu nie ma konieczności logowania się przy każdym wejściu Użytkownika do Serwisu).

Dane są przetwarzane za pomocą urządzeń elektronicznych i w każdym przypadku zautomatyzowanych, skomputeryzowanych lub telematycznych, z zastosowaniem podejść ściśle związanych z celami wskazanymi powyżej oraz w każdym przypadku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych.

Techniczne pliki cookie (które NIE wymagają Twojej zgody)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyraźna zgoda nie zawsze jest wymagana do korzystania z plików cookie. W szczególności nie jest wymagana taka zgoda w przypadku plików cookie technicznych, tj. Używanych wyłącznie w celu realizacji transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub gdy jest to ściśle niezbędne do świadczenia usługi wyraźnie żądanej przez użytkownika. Są to innymi słowy pliki cookies niezbędne do funkcjonowania serwisu lub niezbędne do wykonania zadań zleconych przez użytkownika.

Polski urząd ochrony danych osobowych uważa następujące pliki cookie za techniczne pliki cookie, które nie wymagają zgody na ich użycie:

- analityczne pliki cookie, gdy są używane bezpośrednio przez administratora witryny do zbierania informacji w formie zagregowanej na temat liczby użytkowników i sposobu, w jaki odwiedzają witrynę,

- pliki cookie dotyczące przeglądania lub sesji (do logowania, dokonywania zakupów itp.),

- funkcjonalne pliki cookies, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie według zestawu wybranych kryteriów (np. Języka, wybranego do zakupu produktów) w celu ulepszenia świadczonej mu usługi.

Profilujące pliki cookie (które wymagają Twojej ZGODY)

Nasza strona korzysta również z plików cookie do profilowania, które możemy zainstalować tylko za Twoją uprzednią zgodą.

Pliki cookie profilujące służą do tworzenia profili użytkowników i służą do wysyłania komunikatów reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez Użytkownika podczas przeglądania. Te pliki cookie służą do prezentowania użytkownikom najlepszych treści zgodnie z ich zainteresowaniami. Te typy plików cookie mogą być używane do wyświetlania ukierunkowanych reklam lub ograniczania liczby wyświetleń reklamy. Biorąc pod uwagę znaczną ingerencję w życie prywatne użytkowników, z którą mogą wiązać się te urządzenia, ustawodawstwo włoskie i europejskie wymaga, aby użytkownik był odpowiednio poinformowany o korzystaniu z tych plików cookie i aby wyraził ważną zgodę. Profilujące pliki cookies wymagają uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody Użytkownika, którą Serwis uzyskuje w formach określonych w Regulaminie, korzystając z banera wyświetlanego przy pierwszej wizycie, a także poprzez pełne zawiadomienie pozwalające użytkownikowi na udzielenie lub odmowę udzielenia zgoda.

Pliki cookie własne i zewnętrzne (strona trzecich)

Jeżeli pliki cookie otrzymane z terminala Użytkownika są instalowane bezpośrednio przez administratora witryny internetowej, którą odwiedza Użytkownik, są to pliki cookie własne. Podczas przeglądania Serwisu Użytkownik może jednak otrzymywać pliki cookie z różnych witryn lub serwerów internetowych („pliki cookie stron trzecich”), które mogą zawierać pewne elementy (np. Obrazy, mapy, dźwięki, określone linki do stron w innych domenach) w serwisie które odwiedza Użytkownik. Te pliki cookie są ustawiane przez witrynę internetową inną niż obecnie odwiedzana.

Blokowanie plików cookie

Użytkownicy mogą wybrać, które pliki cookie mają zezwolić za pomocą odpowiedniej procedury opisanej poniżej, a także autoryzować, blokować lub usuwać (w całości lub w części) pliki cookie za pomocą określonych funkcji swojej przeglądarki: niemniej jednak w przypadku, gdy wszystkie lub niektóre pliki cookie są wyłączone, możliwe jest, że strona internetowa nie jest dostępna lub że niektóre usługi lub niektóre funkcje strony internetowej są niedostępne lub nie działają prawidłowo i / lub użytkownicy mogą być zmuszeni do zmiany lub ręcznego wprowadzania pewnych informacji lub preferencji za każdym razem, gdy odwiedzają witrynę.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia plików cookie, poniżej znajdują się krótkie instrukcje, jak to zrobić w czterech najpopularniejszych przeglądarkach:

- Microsoft Internet Explorer

Kliknij ikonę „Narzędzia” w prawym górnym rogu i wybierz „Opcje internetowe”. W wyskakującym okienku wybierz „Prywatność”. Tutaj możesz dostosować ustawienia plików cookie.

- Google Chrome

Kliknij ikonę „klucza” w prawym górnym rogu i wybierz „Ustawienia”. Następnie wybierz „Pod maską” i zmień ustawienia w sekcji „Prywatność”.

- Mozilla Firefox

Z rozwijanego menu w lewym górnym rogu wybierz „Opcje”. W wyskakującym okienku wybierz „Prywatność”. Tutaj możesz dostosować ustawienia plików cookie.

- Safari

Z rozwijanego menu w prawym górnym rogu wybierz „Preferencje”. Wybierz „Bezpieczeństwo” i tutaj możesz dostosować ustawienia swoich plików cookie.

Jak już przewidziano w banerze, który pojawia się natychmiast przy pierwszej wizycie na stronie, Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na używanie wszystkich plików cookie, wybierając wirtualny klucz akceptacji (np. OK, zaznaczenie itp.) Lub kontynuując przeglądanie strona internetowa (np. ignorowanie banera / pop-upu i wykonywanie dalszych operacji). Użytkownicy będą mieli również swobodny dostęp do rozszerzonego łącza do udostępniania, wraz ze wszystkimi informacjami o plikach cookie (opis, przeznaczenie i przechowywanie), w których Użytkownik będzie mógł wyrazić zgodę tylko na określone kategorie plików cookie.